banner

קו פתוח לייעוץ ולתמיכה

קו פתוח לייעוץ לתמיכה ולהכוונה לטיפול למבוגרים ולנוער.
בשעות היום חייגו: 02-5000497 שלוחה 6
משיבת נפש - הקו פועל בימים א' עד ה' משמונה בערב עד שתים עשרה בלילה
חייגו: 1599-52-5550