banner

אני היום אדם אחר

אני היום אדם אחר
עכשיו, ערב יום כיפור ואני יושב לכתוב לך.
אני מרגיש שהצלת את חיי, הייתי רדוף, כפייתי ומדוכא.
במשך 12 שנה הלכתי מפסיכולוג לפסיכולוג, לקחתי גם תרופות, אך שום דבר משמעותי לא קרה.
אתם נתתם לי תקווה. התאמתם לי תרופה. התאמתם גם תזונה וויטמנים ובעיקר שיחות בגישה קוגנטיבית התנהגותית C.B.T
הייתי אצל הפסיכולוג שלכם אולי 10 פעמים, אולי קצת יותר, למדתי לשלוט על הכפייתיות והמחשבות הטורדניות ואני היום אדם אחר.
אתם עושים דבר נפלא. פעילות של חסד והצלת נפשות ממש.
הערת מגן:
היום, שנתיים אחרי, אני נושא משרה תורנית,
עובד עם נוער ומפנה למגן נערים עם קשיים פסיכולוגיים שונים
כדי שהם לא יעברו את המסלול של 12 שנים.