banner

כל פעם מחדש חיכיתי לפגישה

כל פעם מחדש חיכיתי לפגישה

אין בידי מילים להודות

על הטיפול המסור לאורך שנים רבות
כל פעם מחדש חיכיתי לפגישה
כי את לא סתם עוד מטפלת אלא אישה רגישה!
הקשבת, תמכת והבנת
וכשהיה צריך, עצות מחכימות יעצת
תמיד היה לך את הזמן והרוגע
לפנות לי פגישה בעקביות כל שבוע
לכל מועקה או מצוקה לי ענית
וכך את אישיותי בנית
משמים את היית השליחה
לגרום לי להרגיש מהי שמחה
איחולי-
שתמיד תצליחי בתפקידך
וד' ימלא משאלות ליבך
מודה ומעריכה מעומק הלב