banner

מכתבי תודה

החרדות אכלו אותי,
ולא נתנו לי לנשום (תרתי משמע)
המחשבות רדפו אחרי,
לכל מקום,
אם הקיפו אותי באהבה,
לא הבנתי איך אפשר (לאהוב אותי),
אם העריכו אותי בסביבה,
לא ידעתי אם מותר,
אם ניסו להתקרב,
סגרתי מהר את השער,
הלב  למד להיות-
           אדיש...קפוא...וקר. ובסיום הטיפול: וכשיצאתי מהמצור,
ונפלה החומה,
התמלא ליבי באור,
וגם בהרבה אמונה,
ההווה נראה פתאום מושלם,
והעתיד זוהר,
גם אם פה ושם, הפחד חוזר,
כי קיבלתי את הכלים,
לחיות עם זה בשלום,
ואני רגועה בפנים,
שבכל מצב,
          יעזרו לי ברצון! ואת הניה-
זוכה להיות השליחה-
מבורא כל העולמים,
להגיש בזמן את העזרה,
ולהציל חיים!

לכבוד "מגן"
שלום וברכה!
אני כותבת לכם את תודתי על השרות
המדהים שנתתם לנו. טלפון ל"מגן" שנה לנו את החיים!
אני התקשרתי לפני כמה חודשים כשהיינו כל-כך
מבולבלים ואבודים ולא ידענו לאן לפנות, ומה לעשות...
ואתם בטלפון אחד כל-כך פשוט הייתם
ממש "קרש ההצלה" שלנו! הכוונתם אותנו
בצורה ברורה ומסודרת, ובזכותכם "עלינו על הגל"
אין מילים להודות
תמשיכו לעשות מלאכתכם נאמנה
ושתדעו שאתם פשוט מצילים משפחות!
ישלם ד' שכרכם בכפל כפליים
ותראו רק נחת משמיים.
מודה מאוד
עקב הפרטים הרגישים - בעילום שם.
עמוד 3 מתוך 3