banner

עם כח רצון מצליחים

עם כח רצון מצליחים
תודה לך שסללת לי דרך ברורה
שאוכל לצעוד בה בבטחה.
אספתי בתקופה זו כמה אבני דרך,
שהאירו בי נקודות חשובות והוסיפו לי ערך.
סימני דרך לחיים
לזמני השפל שבסוף חולפים.
שככלות הכל מגיעה הגאות.
ועם כח הרצון מצליחים, בעקביות.