banner

כתבות ומאמרים

תשובה לאמא המתקשה לאהוב את אחת מבנותיה ומרגישה כאב ואשמה בגין כך.הכתבה דנה בסוגית האם באמת אנו אוהבים את כל ילדינו באותה מידה. מסתבר שסיבות שונות עלולות לפגוע בקשר אל ילד זה או אחר. המודעות לקושי הוא השלב הראשון של התיקון ויש גם הכוונה מעשית.
איך משיגים אושר? עקרונות והדגמה מבט אל הפסיכולוגיה החיובית. המובילה לרגשות חיוביים המובילים אל תחושת האושר.
הפרעות חרדה וכפייתיות גורמת לסבל רב.הניה משיבה לפניות בנושא לכל אחד לפי העניין ונותנת הסבר על שיטת הטיפול הקוגנטיבי התנהגותי C.B.T. , השיטה היעילה ביותר לטיפול בחרדות ובכפייתיות עפ"י מחקרים בארץ ובעולם.לסיום שיר שכתבה שרי שטופלה בשיטה זו ויצאה מאפלה לאורה.