banner

כתבות ומאמרים

להניה שלום כותבת אליך נערה בת עשרים. זה עתה סיימתי את לימודי בסמינר למורות. אינני יודעת בדיוק מדוע בחרתי את מקצוע ההוראה, אולי כי אמי מורה והיא נהנית כל רגע מעבודתה, אולי כי חברותי הלכו למקצוע זה, ואולי בגלל מספר שעות העבודה והחופשות הרבות. מכל מקום, עתה בסיום הלימודים ואחרי…
להניה שלום לפני שש שנים עברתי תקופה קשה, זה התחיל אחרי לידה אך נמשך ונמשך. הפסקתי לתפקד חזרתי לעבודה לזמן קצר, אך לא החזקתי מעמד, עזבתי את עבודת ההוראה ולא יצאתי מהבית. רב שעות היום שכבתי במיטה מדוכאת, חרדה, ומרירה, רופא משפחה ניסה לשכנע אותי לפנות לפסיכיאטר אך סרבתי. ואז…
להניה,  לא מזמן הגיעה אלי כתבתך: "מן קסם שכזה" – נשאבתי אחורה לפני שמונה שנים. קראתי ובכיתי... (בכי של התרגשות שבסיעתא דשמיא אנחנו כבר אחרי הסבל.) הניה, כתבת: "מכתב כמו שלך המשתף את הכלל בשינוי... גורם לתהודה, ועוד אשה פונה לקבל עזרה ועוד משפחה יוצאת מבית הכלא... כמה נכון! אנחנו…
להניה שלום! רציתי להודות לך על הכתבות המועילות ובאשר אלי, כאחת לחוצה שדורשת מעצמה בבית ובעבודה יותר ויותר ממה שיהא יכולה ולא מסתפקת להיות בנורמות של האחרים, אני תוהה לא אחת כיצד מסתדרים עם התביעה האין-סופית שלא ביאה לכלום, שגוזלת שעות שינה ומנוחה ובמיוחד כאחת שגדלה בבית מאוד ביקורתי, שכל הזמן דרשו…
בס"ד אפשר גם אחרת "שבת היום פסח היום" לפני כשנה פנתה אלי בתיה ותנתה לפני את מצוקתה לגבי ההתארגנות לפסח. בזמנו לא הייתי די מאורגנת כדי להענות לבקשתה. אז השנה התארגנתי בזמן. עם זאת התלבטתי אם להעלות את "הפסח" על העתון כבר בחודש שבט היות ולא רציתי לתת יד להגברת…