banner

כתבות ומאמרים

"על בני האדם לדעת כי מן המח, ומן המח בלבד נובעים העונג שלנו, שמחותינו, הצחוק וקלות הראש וגם צערנו, כאבינו, האבל והדמעות... הוא אשר עושה אותנו משוגעים או מעורפלים, מכניס בנו אימה ופחד ביום ובלילה, מביא לנדודי שינה, טעויות גורליות, חרדות ללא טעם... כל הדברים שאנו סובלים מהם מאוד מן…
אנו חיים בתקופה בה מתרופפים ערכים מול מטרות של השגיות וכוחניות. כל מי ששונה ממני הוא שלילי ואי לכך כל מה שהוא רוצה להשיג אף הוא שלילי, ועלי להלחם לבל ישיג את מטרותיו.                                                           "בשום פנים ואופן", "הרגע אני רוצה לראות אותך עושה מה שאני דורש", "קודם כל תבקש סליחה ואחר…
ימים קשים עוברים עלינו. בחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה, פראי אדם שטניים אורבים ופוגעים בנשים גברים זקנים וטף, תמימים וישרים כי... כי צמאי דם הם. ואנחנו מול השטניות הזו אין לנו אלא להביט אל אבינו שבשמים ולשאת תפילה, לימים יותר טובים. חשבתי שיש עוד דבר "קטן" שהוא בידינו והוא להתאמץ…
בתי בת השמונה היא ילדה כשרונית לומדת טוב. היא ילדה מצפונית, מתנהגת יפה, אך נראה לי שהיא סובלת, היא מוצפת בקלות, רעשים וסביבה הומה מפריעים לה. לכן אינה אוהבת ארועים משפחתיים. יש לה חברה טובה, שכנה בבנין אך אינה מרבה להתחבר ולשחק עם יתר בני גילה. תמיד היה לוקח לה…
להניה שלום! ערב פסח הוא תמיד זמן לחוץ בשבילי. השנה זו פעם ראשונה שהורי מגיעים אלי לליל הסדר ולימים הראשונים של החג. אני לוקחת את זה קשה מאד, אני עצבנית וחסרת מנוחה, כבר עכשיו מוצאת את עצמי צועקת על הילדים. ודורשת מהם לא להזיז כל צעצוע מהמקום. איך אעמוד בכל…