banner

הורחב סניף "מגן" מרכז גוף נפש בחיפה

טיפולים פסיכולוגיים למבוגרים ולילדים/הדרכת הורים/תרפיות
טיפול קוגנטיבי התנהותי לילדים c.b.t -לשינוי החשיבה וההתנהגות-מיועד לבעיות חרדה ,כפיתיות.דכאון והתארגנות
תרפיה באומנות-המפגש עם האומנות  מאפשר ביטוי לרגשות לא מודעים ושינוי דפוסים התנהגותיים ורגשיים.