banner

כתבות ומאמרים

חלק מהקוראות מתגעגעות לכתבות הארוכות בשבילן אחזור מידי פעם אל כתבה ארוכה. למה אני רגישה כל כך? מדוע אני מתעטפת לפתע בענוה? מתרגשת לפגש את מנהלת בית הספר של ביתי? למה אני מתביישת? נותנת אמון בחברתי הטובה?לא נותנת אמון בחברתי הטובה! עושה משהו ואחר כך מתחרטת?כועסת על מי שלא האיר…
להניה שלום כותבת לך אישה בת 28 שהעולם האיר לה פנים. אני ב"ה נשואה בטוב, אם לילדים חמודים, עובדת במשרה טובה. עד שלפתע הכול נשבר. חיי השתנו. אמי חלתה במחלה האיומה. עברנו תקופה של אי ודאות עד שהתברר הנורא מכל. אומנם הרופאים אומרים שיש לה סיכויים טובים להחלים (היא אישה…
שוב ארע אסון, בתוך חודש וחצי חמשה קורבנות, חמשה ילדים שנשכחו ברכב לוהט - הלכו אל מותם. הורים אוהבים את ילדיהם. דואגים לפעוט המתוק. מספקים לו את כל צרכיו. דואגים לתזונה הכי-הכי, מתרגשים מכל חיוך שלו, מתלהבים ממלמולו, רצים לרופא כשחומו עולה, מיצרים כאשר נראה שהוא סובל מכאב אוזניים או…
להניה שלום כותבת אליך נערה בת עשרים. זה עתה סיימתי את לימודי בסמינר למורות. אינני יודעת בדיוק מדוע בחרתי את מקצוע ההוראה, אולי כי אמי מורה והיא נהנית כל רגע מעבודתה, אולי כי חברותי הלכו למקצוע זה, ואולי בגלל מספר שעות העבודה והחופשות הרבות. מכל מקום, עתה בסיום הלימודים ואחרי…
להניה שלום לפני שש שנים עברתי תקופה קשה, זה התחיל אחרי לידה אך נמשך ונמשך. הפסקתי לתפקד חזרתי לעבודה לזמן קצר, אך לא החזקתי מעמד, עזבתי את עבודת ההוראה ולא יצאתי מהבית. רב שעות היום שכבתי במיטה מדוכאת, חרדה, ומרירה, רופא משפחה ניסה לשכנע אותי לפנות לפסיכיאטר אך סרבתי. ואז…