banner

כתבות ומאמרים

במכירה הסינית מטעם ארגון "הצלה וחיים" זכיתם ב – מאה אלף שקל. מה רבה השמחה אתם ממש זקוקים לכסף הזה. לאחר שבוע השתתפתם בהגרלה הסינית של ארגון "חסדי יעקב", המזל האיר לכם ושוב זכיתם ב – מאה אלף שקלים ולאחר חודש שוב זכיתם בהגרלה במאה אלף שקלים. מתי הייתה כמות…
אני אישה בשנות הארבעים, אישה נורמאלית אך קצת לחוצה תמיד, אך כשמתקרב חודש אלול והימים הנוראים אני מרגישה ממש נורא, אני מרגישה אז מלאת חטאים ופשעים. עברה שנה ואני לא עשיתי עם עצמי כלום ונופל עלי פחד נוראי מאימת הדין. אולי זה טוב ויפה אך הדבר לא עוזר לי להתפלל…
"על בני האדם לדעת כי מן המח, ומן המח בלבד נובעים העונג שלנו, שמחותינו, הצחוק וקלות הראש וגם צערנו, כאבינו, האבל והדמעות... הוא אשר עושה אותנו משוגעים או מעורפלים, מכניס בנו אימה ופחד ביום ובלילה, מביא לנדודי שינה, טעויות גורליות, חרדות ללא טעם... כל הדברים שאנו סובלים מהם מאוד מן…
אנו חיים בתקופה בה מתרופפים ערכים מול מטרות של השגיות וכוחניות. כל מי ששונה ממני הוא שלילי ואי לכך כל מה שהוא רוצה להשיג אף הוא שלילי, ועלי להלחם לבל ישיג את מטרותיו.                                                           "בשום פנים ואופן", "הרגע אני רוצה לראות אותך עושה מה שאני דורש", "קודם כל תבקש סליחה ואחר…
ימים קשים עוברים עלינו. בחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה, פראי אדם שטניים אורבים ופוגעים בנשים גברים זקנים וטף, תמימים וישרים כי... כי צמאי דם הם. ואנחנו מול השטניות הזו אין לנו אלא להביט אל אבינו שבשמים ולשאת תפילה, לימים יותר טובים. חשבתי שיש עוד דבר "קטן" שהוא בידינו והוא להתאמץ…