banner

קבוצות נשים לעזרה עצמית בירושלים

את לא לבד!
בואי לעזור ולהיעזר,

התמיכה וההזדהות.העצות המועילות והגיבוי שתקבלי מנשים המתמודדות עם בעיה הדומה לשלך יעניקו לך כוחות מחודשים בתפקיד היום-יומי ובהתמודדות עם המציאות.
ליעוץ והרשמה לקבוצות השונות:
אמהות לילדים עם בעיות נפשיות
נשים נשואות לבעלים עם בעיות נפשיות
אמהות לנוער נושר
אמהות לילדים מעוכבי שידוך
נשים שנפגעו אישית

ללא תשלום,
סודיות מובטחת

לברורים והרשמה: 0548436934 בין 8-10 בערב
                      026222188 בין 12-2 לפנה"צ